Missing content
Dansk English

Retshjælpen Rusk tilbyder gratis juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Vores speciale er strafferet, politiret, straffuldbyrdelse, forvaltningsret og udlændingeret men vi kan også tilbyde rådgivning inden for mange andre juridiske områder – herunder rådgivning i forbindelse med diskrimination.

Du kan blandt andet søge hjælp fra Retshjælpen Rusk, hvis du:

  • er sigtet, under anklage, anholdt eller dømt, er indsat i et fængsel eller arresthus, harværet administrativt frihedsberøvet,

  • har spørgsmål i forbindelse med visitation, ransagning eller lignende tvangsindgreb

  • ønsker at klage over politiet eller rejse et erstatningskrav mod politiet,

  • har spørgsmål i forbindelse med din straffeattest, sagsomkostninger, bødekrav eller lignende,

  • har spørgsmål i forbindelse med opholdstilladelse, visum, statsborgerskab eller lignende,

  • er pårørende til en person, der er i ovenstående situation.


Alle kan søge hjælp i retshjælpen.
Der tages også imod anonyme henvendelser.

Rådgivningen og sagsbehandlingen varetages af sagsbehandlere, der er underlagt tavshedspligt.

Sagsbehandlerne i retshjælpen er advokater, advokatfuldmægtige, jurister og jurastuderende, der som minimum har bestået 2. år på jurastudiet.

Hvis du ønsker vores hjælp, kan du enten sende en mail, ringe eller bare møde op indenfor åbningstiden. Se mere om åbningstider og adresser under KONTAKT.

 

Download fuldmagt Dansk

Download fuldmagt Engelsk

Download fuldmagt under 18 årØnsker du at støtte retshjælpens arbejde, er du meget velkommen til at indbetale til:
Reg. nr.: 5361
Konto nr.: 0335080